15. sep. 2010

Behandling av Vaskulær EDS


MD Wilfried Briest, kjemiker og fysiker i Leipzig

Briest og hans team har forsket på mus med antibiotikaen Doxycycline. Denne finnes blant annet i Periostat, som brukes til å behandle tannkjøttbetennelse og Oracea, som brukes til å behandle Rosacea.

De vaskulære musene som ble forsket på så normale ut og levde like lenge som andre mus, men deres aorta var påvirket av sykdommen, og den ble veldig svekket etter hvert som musene ble eldre. Det ble større fare for at disse musene utviklet en aneurisme (utposning) på hovedpulsåren, at denne vokste og at blodåren til slutt revnet.

 
Musene ble behandlet med Doxycycline i 3 mnd. Det viste seg at disse musene hadde et høyere MMP-nivå enn mus som ikke ble behandlet og dermed mer kollagen i aorta.

Briest hevder at testene viser at behandling med Doxycycline begrenser veksten av aneurismer og dermed også faren for ruptur.

Det ble tatt hudprøver av musene i forsøkene og der så man også forskjell på mus med og uten medisin. Det betyr at man også på mennesker med vaskulær type EDS kan ta hudprøver for å se om medisinen har effekt.

I år 2000 ble det gjennomført et pilotstudie på mennesker. De testet medisinen i en uke, med positive utslag på aneurisme-vekst.

Debatten går nå på hvilken konsentrasjon av medisinen som bør brukes og hvor lenge man skal behandle. Det har blitt testet med doser på 50 mg, 100 mg og 300 mg, men doseringen hadde ingen innvirkning på effekten, så Briest anbefaler å gi lave doser.
Det pågår mange tester i dag, men Wilfried Briest er klokkeklar: ”Anerysm growth can be prevented!” 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Har du noen kommentarer til dette? Vi hører gjerne fra deg!